Lehká cementová litá pěna Poriment PS je materiál s obsahem polystyrenu do spádových vrstev se stabilnější konzistencí. Její primární použití je tedy jako
spádová vrstva plochých střech a teras. Minimální tloušťka vrstvy je 2 cm a maximální uložitelný spád 8%. Další oblastí jejího použití je k vyrovnání
nosného podkladu a současně i k zalití a ochraně rozvodů vedených v podlaze. Vytvoří správný podklad pro položení kročejové izolace a následně pro položení
litého potěru. Její použití minimalizuje vznik tepelných i zvukových mostů.

Tento materiál je vhodný tam, kde je třeba vyplnit hluchá místa či duté prostory, dutiny a kanály bez nadměrného přetížení. Lze jej však rovněž využít jako
vyplnění výplně okolo bazénů, či jako izolační vrstvu pro dálková topná vedení. Není však určen pro roznášecí vrstvy v podlahách nebo jako náhrada potěrů.
Rovněž není určen jako finální povrch. Je nutné jej opatřit hydroizolační vrstvou.

Je možné jej využít na všech typech staveb – rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice, školy, a mnoho dalších. Výhodné
je použití při rekonstrukcích i v novostavbách.

Mezi hlavní výhody jejího použití je:

 • snadná manipulace
 • vysoká rychlost ukládky

Vlastnosti cementové lité pěny PORIMENT®

K důležitým vlastnostem této cementové lité pěny patří především:

 • Suchá objemová hmotnost 300-1200 kg/m3 dle typu.
 • Pevnost v tlaku 0,3-2,0 MPa
 • Součinitel tepelné vodivosti od 0,067 W/mK v suchém stavu

Vlastnosti PORIMENTu® P400

 • Objemová hmotnost. PORIMENT® P400 se vyrábí s deklarovanou objemovou hmotností 400 kg/m3 v suchém, zatvrdlém stavu. V průběhu výroby je nutno počítat s odchylkami v objemové hmotnosti (520 kg/m3 ) ± 10%. Stejně tak u finální, suché objemové hmotnosti.
 • Pevnost. Pevnost v tlaku v suchém stavu po minimálně 28mi dnech je 400 kPa., v tahu za ohybu 200 kPa
 • Tepelná vodivost. Součinitel tepelné vodivosti ? (W.m-1.K-1) se pohybuje v rozmezí hodnot 0,096 – 0,108.
 • Nehořlavost. K výrobě je používáno samozhášivého polystyrénu.

Vlastnosti PORIMENTu® PS500

 • Objemová hmotnost. PORIMENT® PS500 se vyrábí s deklarovanou objemovou hmotností 500 kg/m3 v suchém, zatvrdlém stavu. V průběhu výroby je nutno počítat s odchylkami v objemové hmotnosti (630 kg/m3) ± 10%. Stejně tak u finální, suché objemové hmotnosti.
 • Pevnost. Pevnost v tlaku v suchém stavu po minimálně 28mi dnech je 500 kPa., v tahu za ohybu 250 kPa
 • Tepelná vodivost. Součinitel tepelné vodivosti ? (W.m-1.K-1) se pohybuje v rozmezí hodnot 0,114- 0,122.
 • Nehořlavost. K výrobě je používáno samozhášivého polystyrénu.

Složení a výroba lité pěny PORIMENT®

Již z názvu vyplývá, že pojivem tohoto materiálu je cement. Plnivem jsou potom polystyrenová drť. Dalšími složkami jsou voda a napěňovací přísada.
Cementové lité pěny nabízejí v ČR nejčastěji výrobci tzv. transportbetonu. Nejširší nabídku těchto cementových litých pěn najdete u společností skupiny
Českomoravského betonu, který se zabývá vývojem nových typů cementových litých pěn.

Výroba cementové pěny PORIMENT pak probíhá v betonárně nebo přímo na stavbě v mobilním zařízení Aeronicer II z dovezeného cementového mléka. Poté se přidává do směsi pěnicí přísada a mícháním s cementovým mlékem se aktivuje. V případě, že se vyrábí PORIMENT P nebo PS, přidává se do směsi kuličkový polystyrén a pak se teprve směs čerpá na místo určení. V případě kompletní výroby na betonárně či maltárně jsou míchány pouze pěny bez polystyrenu, kvůli možnosti znečištění ostatních výrobků polystyrenem. K výrobě Porimentu není potřeba přípojky elektrického proudu ani vody.

Cementové pěny jsou pochozí za 2-3 dny s tím, že se předpokládá jen nezbytné zatížení spojené s pokládkou dalších vrstev. Na vrstvu cementové pěny je vždy
nutné položit vrstvu roznášející zatížení (např. potěr na bázi síranu vápenatého Anhyment®). Nevhodné je přímé bodové zatížení cementových pěn (např.
štafle).

Tepelná izolace

Kromě vyrovnávání podkladu je cementových pěn využíváno i jako tepelně izolační vrstvy, na plochých střechách nebo v místnostech nad nevytápěnými
prostorami. Součinitel tepelné vodivosti závisí na konkrétním typu cementové pěny a její objemové hmotnosti. Minimální návrhová tloušťka cementové pěny je
40 mm, minimální doporučená tloušťka je 60 mm.