LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO

Lité samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého (Anhydritové lité podlahy) jsou vyráběny v souladu  požadavky ČSN EN 13813.
  • Rychlá a kvalitní pokládka
  • Rovinnost podlahy ±2 mm/ 2 m
  • Vynikající tepelná vodivost
  • Dokonale přilne k podkladu
  • Pochozí po 48 hodinách v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí

Charakteristika

Lité potěry jsou podlahové vrstvy sloužící buď jako podklad pod finální nášlapnou vrstvu (PVC, dlažba, koberec, parkety apod.) nebo přímo jako nášlapná vrstva po provedení příslušných povrchových úprav.

Poznámka : Litý potěr je stavební materiál, který vzniká samovolným rozlitím čerstvé směsi. Zpracování se neprovádí klasickým hutněním (vibrační latě apod.), ale speciálními tyčemi (hrazdami).

Použití

Lité potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritové podlahy) představují novou generaci podlahových hmot především pro vnitřní použití

Anhydritové podlahy jsou vhodné především pro vnitřní použití v novostavbách a při rekonstrukcích bytových a kancelářských objektů, objektů občanské vybavenosti a podobných. Doporučuje se použít je jako podlahové potěry na oddělovací vrstvě, plovoucí potěry nebo vytápěné potěry (ve smyslu ČSN EN 13318). Méně vhodné je jejich použití jako spojených potěrů.

Za předpokladu provedení příslušných opatření lze lité potěry na bázi síranu vápenatého požít také pro podlahy ve vlhkých prostorách (kuchyně, koupelny, WC apod.).

Anhydritové potěry nejsou vhodné pro použití do trvale mokrých prostor (veřejné a soukromé bazény, sprchy, velkokuchyně, prádelny, umývárny, sauny apod.), protože síran vápenatý (sádra) není hydraulické pojivo a nesmí být trvale vystaven působení vlhkosti. Za vlhka klesá pevnost podlah až o 50% původní hodnoty. Pokud však podlaha opět znovu vyschne bez mechanického poškození, dosáhne původní pevnosti jako před navlhčením.

Při požadavku na velmi hladký povrch (pod slabé PVC), podlahu přebruste a přestěrkujte jemnou samonivelační stěrkou v tloušťce 1 – 3 mm.

Podlahoviny, které nepropouštějí páru, vyžadují zbytkovou vlhkost potěru < 0,5 %, u podlahovin propouštějících vodní páru lze přikročit k pokládce u potěru ze zbytkovou vlhkostí potěru < 1 %.

Dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných komponentů je zakázáno.

Složení

Donec ac lacus viverra, convallis ex ut, maximus lectus. from nulla dapibus interdum condimentum.

Směs pro lité podlahové potěry se vyrábí z pojiva, kameniva o zrnitosti do 4 mm, vody a případně přísad ovlivňujících zpracovatelnost čerstvé směsi a konečné vlastnosti produktu.

Jako pojivo se používá síran vápenatý v různých formách, zejména jako bezvodý (anhydrit) nebo tzv. alfa-půlhydrát, případně jejich kombinace.

CA – C20 – F4

CA – C30 – F5

Označení je převzato z ČSN EN 13813, kde hodnota C značí pevnost v tlaku a hodnota F pevnost v tahu za ohybu, obojí v MPa. Další fyzikálně mechanické vlastnosti jsou uvedeny dále.