Litá cementová pěna s polystyrenem POROFLOW FS (lehká tekutá směs cementové malty, polystyrénové drtě a stabilní technické pěny) je určený k použití jako výplňový, vyrovnávací a tepelně i zvukově izolační materiál do vnitřních podlahových konstrukcí, střech, různých druhů stavebních dutin apod. Vyrábí se na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic k.s., je dopravován automíchači v tekuté konzistenci připravený k okamžitému použití. Složení výrobku: cementové pojivo, hydraulické příměsi, polystyren, chemické přísady, vzduchové póry tvořené hutnou pěnou, voda a dle třídy i jemnozrnné kamenivo frakce 0–4 mm. POROFLOW FS je vyráběn dle objemové hmotnosti v suchém stavu:
POROFLOW FS se používá ve všech typech bytové, občanské i průmyslové výstavby, v novostavbách i rekonstrukcích.
POROFLOW FS jednoduše vyplní a vyrovná jakýkoliv podklad, dutiny a složité půdorysy bez nároku na zdlouhavé vyskládávání klasickým polystyrenem a jinou přípravu. Samonivelační vlastnost POROFLOW FS zaručuje rovnou plochu pod anhydritový nebo cementový potěr, kdy nedochází ke zbytečné nadspotřebě anhydritu z důvodu kolísajících výšek. Dále lze POROFLOW FS použít pro výplně střech, balkónů apod.
POROFLOW FS je jako podklad díky minimální míře stlačitelnosti vhodný i do více zatěžovaných podlah. Bez případné ochrany není vhodný k použití do exteriéru a jako finální vrstva podlah. POROFLOW FS vykazuje plošnou pevnost, není určen pro bodové zatížení bez svrchní roznášecí vrstvy.
Do POROFLOW FS se nezabudovává žádný druh výztuže, materiál nemá konstrukční pevnost a díky vysoké pórovitosti má zanedbatelné objemové změny (nevznikají smršťovací trhliny).
POROFLOW FS je dopravován na staveniště automíchači s přepravní kapacitou max. 8 m3 směsi, je připravený k okamžitému použití a do konstrukce je ukládán pomocí šnekových čerpadel s gumovými hadicemi průměru 50 mm. Kapacita šnekového čerpadla: 8 – 14 m3 přečerpané směsi/h (v závislosti na vzdálenosti a výšce).
Směs lze na místo určení běžně čerpat na vzdálenost až 200 m a do výšky 20 patrového domu.

Minimální vnitřní teplota při lití a zrání pěnobetonu: > 5 °C

Maximální vnitřní teplota při lití a zrání pěnobetonu: < 30 °C

Minimální venkovní teplota při dopravě a čerpání pěnobetonu: > -5 °C

Nejsou třeba žádné dilatace s výjimkou stavebních spár převzatých z ostatních konstrukcí.
Je nutné zabránit rychlému odparu vody z POROFLOW FS po realizaci, ochránit před promrznutím, intenzivním slunečním zářením, deštěm apod.
Novým vydáním pozbývá staré platnost Podklad musí být utěsněn tak, aby nedocházelo k protečení tekuté směsi např. do spodních pater (různé prostupy, spáry mezi panely apod.). Při zachování doporučené minimální tloušťky POROFLOW FS není nutné podklad penetrovat nebo používat separační folii. Těsně před aplikací je vhodné nasákavé materiály (beton, hurdisky apod.) navlhčit vodou (nesmí však být kaluže).
Minimální doporučená tloušťka ukládaného POROFLOW FS je 40 mm.
POROFLOW FS lze použít v libovolné vrstvě, nad 200 mm je však nutno počítat s poklesem výšky do 2 %.

Obchodní název / Objemová hmotnost (v suchém stavu) / Pevnost v tlaku

POROFLOW FS 300 / 300 kg/m3 (+/-50 kg/m3) / min. 0,3 MPa
POROFLOW FS 400 / 400 kg/m3 (+/-50 kg/m3) / min. 0,4 MPa
POROFLOW FS 500 / 500 kg/m3 (+/-50 kg/m3) / min. 0,5 MPa