Anhymet je samonivelační litý potěr patří mezi produkty nové generace k výrobě litých podlah především pro vnitřní použití v novostavbách i při
rekonstrukcích. Jedná se o směs na bázi síranu vápenatého (CaSO4) se samonivelačním účinkem, které umožňují srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Obrovskou výhodou je, že odpadá nutnost vyrovnávání a stěrkování podlahové plochy, což zkracuje dobu realizace podlahy. Přímo na jeho povrch se
tak aplikují všechny běžné nášlapné vrstvy – dlažba, parkety, laminátová či dřevěná podlaha, koberce, PVC, linolea apod.

Při použití tenkovrstvých lepených nášlapných vrstev jako jsou tenké PVC, marmoleum, slabé koberce, příp. některé nelepené tenkovrstvé nášlapné vrstvy je
nutné přebroušení potěru a následné použití tenké samonivelační stěrky.

Litý samonivelační potěr Anhyment je vhodný do všech typů staveb rodinných domů, bytových domů a bytů, administrativních budov, obchodů a obchodních
center, škol, sportovních hal a tělocvičen a mnoha dalších objektů a staveb. Při dodržení předepsaných technických parametrů je možné jejich použití i ve
vlhkých prostorách, jako jsou kuchyně a koupelny obytných či administrativních prostor.

Vyrábí se ve dvou pevnostních třídách:

  • Anhyment AE20 (20 MPa = pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech, ve vysušeném stavu)
  • Anhyment AE30 (30 MPa = pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech, ve vysušeném stavu)

Potěry na bázi síranu vápenatého naopak nejsou vhodné pro použití do trvale mokrých prostor jako jsou např. veřejné a soukromé bazény, sprchy,
velkokuchyně, prádelny, umývárny, sauny, místnosti s podlahovými vpustmi nebo odtokovými žlábky apod.), protože síran vápenatý (sádra) nesmí být trvale vystaven působení vlhkosti. Použití sádrových potěrů se dále nedoporučuje do provozů s dynamickým zatěžováním podlah (častý pojezd, vibrace) a pro průmyslové podlahy.

Výhody potěru Anhyment

Hlavními výhodami tohoto materiálu je rychlá a bezproblémová pokládka, minimální objemové změny a kvalitní povrchy. Litý samonivelační potěr Anhyment je
možné použít jak v novostavbách, tak i při rekonstrukcích. Velmi vhodný je pro zalití trubek podlahového vytápění.

Mezi jeho hlavní výhody patří především:

  • vynikající rovinatost povrchu
  • velmi rychlá realizace
  • bez nutnosti použití ocelové výztuže
  • úspora nákladů, času a pracovníků
  • úspora elektrické energie a vody na stavbě
  • odpadá potřeba složitých strojních zařízení na stavbě
  • vhodné pro místa s dokončenými okolními prostory

Pokládka podlahy je velmi snadná. Čerstvou tekutou směs z autodomíchávače přečerpá čerpadlo na určené místo, kde je velmi rychle zapracována do požadované
roviny. Za den je tak možné nalít plochu až 1000 m2. Podlahová plocha je pochozí do 48 hodin.

Aktuální Technický list naleznete v hlavním menu v sekci „KE STAŽENÍ“